Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid Koostöös vanematega loob lasteasutus  lapse arengut ja õppimist soodustava keskkonna Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted

EESMÄRK on lapse mitmekülgse ja järjepideva arengu toetamine kodu ja lasteasutuse koostöös.

 

Õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse kehalist, vaimset,  sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel:

 •     terviklik ja positiivne minapilt
 •     ümbritseva keskkonna mõistmine
 •     eetiline käitumine, esmased tööharjumused
 •     kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest
 •     ning arenevad mängu-, õpi- ja sotsiaalsed oskused.

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise PÕHIMÕTETEKS on:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine
 • lapsekeskse metoodika rakendamine/Hea Alguse lasteaedade programmi rakendamine
 • lapse tervise hoidmine ja tugevdamine ning liikumisvajaduse rahuldamine
 • mängu kaudu õppimine
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine
 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine
 • kodu ja lasteasutuse koostöö
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

Õpikäsitus: 

 • Koolieelses eas õpib laps praktiliselt tegutsedes. Olulisel kohal on õppimine mängu kaudu, kaaslaste ja täiskasvanud inimestega suhtlemise ja ümbruses toimuva jäljendamise kaudu.
 • Laps õpib oma keskkonnas aktiivselt tegutsedes.
 • Õppe- ja kasvatusprotsessis areneb lapse suutlikkus rakendada õpitut edaspidises elus.
 • Õppe- ja kasvatusprotsessi kujundamisel lähtub pedagoog lapsest.
 • Koostöös vanematega loob lasteasutus lapse arengut ja õppimist soodustava keskkonna.

Kontaktandmed
Tartu Lotte Lasteaed
Direktor VIIVE VELLEMAA, tel 5300 3060

Vastuvõtt: E 14.00-18.00, N 9.00-11.00

Lotte Facebook
Vaata lisaks Tartu Lasteaed Lotte Facebook

Eliis
Mugavamaks suhtlemiseks kasutame Eliisi keskkonda, vaata www.eliis.ee

Ligipääsetavus
Ratastooliga välisustest sissepääsul on ukse avamisel vaja abi. Lasteaed on ühekorruseline, lasteaial puudub lift. Juhtliiste ei ole. Invatualett asub esimesel korrusel. Parkimine võimalik lasteaia ees. 

Privaatsustingimused
Koduleht ei kogu, salvesta ega töötle kasutajaandmeid.

Veebilehe disain ja CMS

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

EESMÄRK on lapse mitmekülgse ja järjepideva arengu toetamine kodu ja lasteasutuse koostöös   Õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse kehalist, vaimset,  sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel:     terviklik ja positiivne minapilt     ümbritseva keskkonna mõistmine     eetiline käitumine, esmased tööharjumused     kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest     ning arenevad mängu-, õpi- ja sotsiaalsed oskused

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted

www.lottela.ee © 2024 Lotte Lasteaed » Ilmas mängust ei jää ilma!