Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid Koostöös vanematega loob lasteasutus  lapse arengut ja õppimist soodustava keskkonna Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted

EESMÄRK on lapse mitmekülgse ja järjepideva arengu toetamine kodu ja lasteasutuse koostöös.

 

Õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse kehalist, vaimset,  sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel:

 •     terviklik ja positiivne minapilt
 •     ümbritseva keskkonna mõistmine
 •     eetiline käitumine, esmased tööharjumused
 •     kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest
 •     ning arenevad mängu-, õpi- ja sotsiaalsed oskused.

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise PÕHIMÕTETEKS on:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine
 • lapsekeskse metoodika rakendamine/Hea Alguse lasteaedade programmi rakendamine
 • lapse tervise hoidmine ja tugevdamine ning liikumisvajaduse rahuldamine
 • mängu kaudu õppimine
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine
 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine
 • kodu ja lasteasutuse koostöö
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

Õpikäsitus: 

 • Koolieelses eas õpib laps praktiliselt tegutsedes. Olulisel kohal on õppimine mängu kaudu, kaaslaste ja täiskasvanud inimestega suhtlemise ja ümbruses toimuva jäljendamise kaudu.
 • Laps õpib oma keskkonnas aktiivselt tegutsedes.
 • Õppe- ja kasvatusprotsessis areneb lapse suutlikkus rakendada õpitut edaspidises elus.
 • Õppe- ja kasvatusprotsessi kujundamisel lähtub pedagoog lapsest.
 • Koostöös vanematega loob lasteasutus lapse arengut ja õppimist soodustava keskkonna.

Kontaktandmed
Tartu Lotte Lasteaed
Direktor VIIVE VELLEMAA, tel 5300 3060

Vastuvõtt: E 14.00-18.00, N 9.00-11.00

Lotte Facebook
Leia meid ka Lotte Facebook`st: 
Tartu Lasteaed Lotte
https://et-ee.facebook.com/people/Tartu-Lasteaed-Lotte/100002350987851

Eliis
Mugavamaks suhtlemiseks kasutame Eliisi keskkonda: https://eliis.eu

Ligipääsetavus

Ratastooliga välisustest sissepääsul  on ukse avamisel vaja abi.
Lasteaed 1-korruseline, lasteaial puudub lift. Juhtliiste ei ole.
Invatualett asub esimesel korrusel. Parkimine võimalik lasteaia ees.

 

 

Veebilehe disain ja CMS

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

EESMÄRK on lapse mitmekülgse ja järjepideva arengu toetamine kodu ja lasteasutuse koostöös   Õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse kehalist, vaimset,  sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel:     terviklik ja positiivne minapilt     ümbritseva keskkonna mõistmine     eetiline käitumine, esmased tööharjumused     kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest     ning arenevad mängu-, õpi- ja sotsiaalsed oskused

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted

www.lottela.ee © 2023 Lotte Lasteaed » Ilmas mängust ei jää ilma!