Lasteaiatasu

Lasteaiatasu
Tartu Linnavolikogu 30.06.2016 määrusega kehtestati koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa uued määrad. Vanemate poolt kaetava osa suuruseks kinnitati 15% Vabariigi Valitsuse poolt eelneval kalendriaastal kehtestatud töötasu alammäärast.
Lasteaia kohatasu ühes kuus ühele lapsele alates 01.01.2020 on
81 eurot kuus.
Lasteaiatasu