Tartu Lasteaed Lotte lastehoid ee/en/node/858 Tartu Lasteaed Lotte lastehoid

Tartu Lasteaed Lotte lastehoid

Lastehoid tegutseb Tartu Lasteaed Lotte alluvuses ja avati 8. septembril 2014.a. Lastehoiu rühm on Lustakad Pingviinid ning rühmas mängivad koos 1,5-3.a lapsed.  

 

Lotte lastehoid paikneb väikeses eramajas aadressil Jaama tn 123, kus laste kasutuses on alumisel korrusel asuv mänguruum, 2 riietusruumi, tualettruum. Teisel korrusel on 2 magamistuba, 1 mänguruum ja tualettruum. Õues saavad lapsed käia lastehoiu õuealal, kus on mängimiseks suur liivakast, kiiged ja ronila-liumägi. Õuealal on viljapuud, marjapõõsad ning lillepeenrad.

Lastehoid on avatud 7.30-17.30.


Hoiu töötajad kavandavad nädala-või kuukavas igapäevased lõimitud mängulised tegevused ning olulisel kohal on õues viibimine ja õuetegevused (tutvu nädala- või kuukavaga eliis.ee keskkonnas). Lisaks rühmategevustele on lastel 2 korda nädalas muusikategevus, mida juhendab lasteaia muusikaõpetaja ning 1 kord nädalas liikumistegevus, mida juhendab lasteaia liikumisõpetaja. Teise liikumistegvuse juhendavad rühma õpetajad.
Lapsevanematel on võimalus lapse arengu toetamiseks pöörduda lasteaia logopeedi ja eripedagoogi poole. Lotte lastehoiu lapsed osalevad võimalusel lasteaia ühisüritustes. 

Lasteaia ja lastehoiu moto: 
Ilmas mängust ei jää ilma!

 

LASTE TOITLUSTAMINE: 

Laste toit valmistatakse lasteaia köögis (toitlustaja Baltic Restorants Estonia AS) ja transporditakse igaks toidukorraks eraldi hoidu. Laste toitlustamine toimub 3 korda päevas. 

Toidutasu suurus on 1.65 eurot päevas, millest:

hommikusöök on 0,41 eurot

lõuna                   0,83 eurot

oode                    0,41 eurot

Lapsevanemal on võimalik  valida või muuta toidukordade arvu, teavitades muudatusest vähemalt 1 nädal  ette. Selleks tuleb esitada avaldus, kus on märgitud lapse nimi, rühm ja soovitav muudatus. Avalduse saab esitada paberkandjal rühmas või läbi e-keskkonna Eliis sõnumina lasteaia juhtkonnale ja lastehoiu töötajatele. Sõnumisse kirjutage palun lapse nimi, rühm (näiteks Lustakad Pingviinid); toidukorrad, mida laps lastehoius sööma hakkab ja kuupäev. Toidupaketti saab vajadusel nädala kaupa muuta.

 

PUUDUMISEST TEAVITAMINE:  

Lapse puudumisest teavitamisel eelmise päeva kella 14-ks, arvestatakse laps toidult maha järgmisel päeval. Puudumisest teavitamisel sama päeva hommikul hiljemalt kell 9-ks, tuleb sama päeva hommisöögi eest tasuda, lõuna- ja õhtuoode arvestatakse maha. Kui vanem hilineb teatamisega või ei teavita lasteasutust üldse, arvestatakse toidupäeva maksumus toidukulu hulka. Lapse puudumisest palume teada anda läbi eliis.ee keskkonna. 

 

LASTEHOIU OSALUSTASU:  

Lapsevanema poolt kaetava osalustasu suurus on alates 01.01.2020- 81 eurot kuus (mis on 15% eelneval aastal Vabariigi Valitususe poolt kinnitatud alampalgast). Kuutasu tuleb maksta täisulatuses sõltumata lapsehoiuteenuse kasutamise tegelikust ajast (välja arvatud lapsehoiukoha kasutamise 1.kuul ja koha kasutamise lõpetamise kuul, mil kohatasu arvestatakse proportsionaalselt kasutatud päevadega).

 

Lotte lastehoiukoha kasutamine ei anna võimalust  koha kasutamiseks Tartu Lotte Lasteaias. Lastehoiukohta kasutavad lapsed on edasi lasteaiakoha järjekorras ja koha pakkumised toimuvad vastavalt järjekorrale läbi ARNO-keskkonna.

 

ELIIS.EE KESKKOND: 

Tartu Lasteaed Lotte lastehoid kasutab õppetöö mugavamaks korraldamiseks Eliis.ee keskkonda (e-lasteaed). 

 

Eliis-keskkonna kasutamine (www.eliis.ee)

1. Registreeri kasutajaks

- sisenemiseks vajalik ID-kaart, mobiil-ID või smart-ID

- on võimalik alla laadida rakendus telefonis kasutamiseks

2. Esita taotlus (vasakul rippmenüüs) ja oota kinnitust. 

3. Kasutamine

- teata lapse puudumisest

- loe teateid ja sõnumeid

- tutvu rühma nädala- või kuuplaaniga, rühma tegevuskavaga, lasteaia tööd reguleerivate dokumentidega (kodukord, arengukava, hoolekogu protokollid jm), lasteaia nädala menüüga. 

- saa lapse toimetamisest tagasisidet

- jälgi rühma sündmuste kalendrit

 

Tartu munitsipaallapsehoiuteenuse üldine kirjeldus on leitav Tartu LV kodulehel:

https://www.tartu.ee/en/node/858

23. sept. 2021
26. augustil 2021
Sündmuste ja ajakohase töökorralduse kohta vaata uuemat infot uudiste alt.

Kontaktandmed
Lotte lasteaed
Direktor VIIVE VELLEMAA, tel 5300 3060

Vastuvõtt: E 14.00-18.00, N 9.00-11.00

Lotte Facebook
Leia meid ka Lotte Facebook`st: 
Tartu Lasteaed Lotte
https://et-ee.facebook.com/people/Tartu-Lasteaed-Lotte/100002350987851

Eliis.ee
Mugavamaks suhtlemiseks kasutame Eliis.ee keskkonda: https://eliis.ee/org/classes

 

Veebilehe disain ja CMS

Tartu Lasteaed Lotte lastehoid

Lastehoid tegutseb Tartu Lasteaed Lotte alluvuses ja avati 8 septembril 2014

Tartu Lasteaed Lotte lastehoid

www.lottela.ee © 2020 Lotte Lasteaed » Ilmas mängust ei jää ilma!