SINISTE ELEVANTIDE RÜHMA VÄÄRTUSED
SINISTE ELEVANTIDE RÜHMA VÄÄRTUSED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINISTE ELEVANTIDE  rühma tahab LAPS tulla, sest ta

 • tunneb end siin hästi ja turvaliselt
 • teab, et siin on toetav, positiivseid emotsioone, eduelamusi ja suhtlemisvõimalusi pakkuv õhkkond
 • saab aktiivselt ja loovalt tegutseda, mängida, õppida ja tegevust valida

KUHU LAPSEVANEM TAHAB OMA LAST TUUA, SEST TA

 • tunneb, et tema laps on rühma oodatud ja on õpetaja jaoks tähtis
 • teab, et siin arvestatakse tema arvamuste ja soovidega
 • on kindel, et rühmas loodud keskkond võimaldab tema lapse võimetekohast arengut
 • tahab ja saab pidada õpetajaga ja teiste last toetavate pedagoogidega nõu lapse individuaalsest arengust ja selle toetamise võimalustest

KUS ÕPETAJA TAHAB TÖÖTADA, SEST TA

 • armastab lapsi ja austab nende isikupära
 • suudab olla lapsevanemale hea partner ja nõuandja
 • tahab end arendada ja tõsta oma professionaalsust
 • teab, et lasteaias on hea mikrokliima, mis loob head võimalused loominguliseks tööks