ÕUEALA HEAKORRAPÄEV
direktor
26.aprillil kell 16-18 toimub lasteaias traditsiooniline õueala heakorrapäev. OOtame kõiki kaasa lööma!
Lähem info rühmas!
Õueala heakorrapäev (.doc 0,9Mb).