Lapsevanema poolt kaetava osalustasu tõus alates 01.01.2013

Lapsevanema poolt kaetava osalustasu tõus alates 01.01.2013
direktor

Tartu Linnavolikogu 10.11.2011.a  määruses nr 49

"Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine " on lapsevanema poolt kaetava osalustasu suuruseks määratud 11% Vabariigi Valitsuse poolt kehetestatud alampalgast.

Alates 01.01.2013.a  on kehtestatud alampalga suuruseks  320 eurot kuus.

 

Seoses selle muudatusega on alates 01.01.2013.a  vanema poolt kaetava osalustasu suurus 35,20  eurot kuus.

Lapsevanema poolt kaetava osalustasu tõus alates 01.01.2013