Lapsevanema osalustasu tõus alates 01.01.2019

Lapsevanema osalustasu tõus alates 01.01.2019
direktor

Alates 01. jaanuarist 2019 peab lapsevanem tasuma 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast ühe lapse kohta kuus (kogu aasta).

 

Lasteaia kohatasu ühes kuus ühele lapsele alates 01.01.2019 on

75 eurot kuus.

Lapsevanema osalustasu tõus alates 01.01.2019