Koolitus/õpikoda- Lastevastase vägivalla ennetus 07.märtsil 2016

Koolitus/õpikoda- Lastevastase vägivalla ennetus 07.märtsil 2016

Koolitus toimub 07.03.16 lasteaia multimeedia ruumis, kell 13.00-15.00

Koolitus on kõigile osavõtjatele tasuta.


CAP õpetab täiskasvanutele, kuidas ära tunda väärkoheldud last, kuidas last kuulata ning aidata kriisi sattunud last.

 Koolituse eesmärgid:

  • Vähendada laste haavatavust sõnaliste, füüsiliste, emotsionaalsete ja seksuaalsete rünnakute puhul;
  • Lastevanemate ja koolipersonali kaasamine lastevastase vägivalla ennetustöösse.

 

Õpikoja teemad:

  • Lapse väärkohtlemine, selle sümptomid;
  • Väärkohtlemisega seotud levinumad müüdid ja faktid;
  • Lapse väärkohtlemise ennetamine;
  • Kriisis lapse abistamine.

Palun registreeri end koolitusele rühma infostendil.

CAP koolitus 07.märtsil 2016 lasteaia saalis kell 13-15.00

Koolitus/õpikoda- Lastevastase vägivalla ennetus 07.märtsil 2016