Lapsevanema poolt kaetav osa 2016. aastal

Lapsevanema poolt kaetav osa 2016. aastal
direktor

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit allkirjastasid 28.10.2015.a  töötasu alammäärade kokkuleppe aastateks 2016 ja 2017.

Kokkuleppega kehtestati tuleva aasta kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot ning alates 2017.a 470 eurot kuus.

 

Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanemate poolt kaetav osa 15% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus ühe lapse kohta.

Seega on alates 01.01.2016.a lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 64,50 eurot.

Lapsevanema poolt kaetav osa 2016. aastal